شرکت پارس گستره در سال 1370 تأسیس و تاکنون بیش از 200 پروژه عمرانی ، در زمینه های مسکونی، اداری ، تجاری، صنعتی، فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی، ورزشی و درمانی را مطابق با آخرین استانداردها و آئین نامه ها، طراحی و نظارت نموده است. این شرکت با اخذ استانداردهای HSE و ISO ضمن انسجام بخشی به ساختار گردش کار در دفتر مرکزی و کارگاههای تحت پوشش ، رعایت استانداردهای جهانی را در تأمین ایمنی و بهداشت محیط کار، سرلوحه خود قرار داده است.